Onderhoud en Beheer

Het onderhoud aan de speeltuin gebeurd voor het grootste deel door vrijwilligers, waarvoor heel veel dank! Omdat in de speeltuin veel bomen staan is het best veel werk om de speeltuin netjes te houden, een extra paar handen is altijd welkom. Wil je ons in het voor- en/of najaar wel een handje helpen, neem dan even contact op via Contact.