Speelregels

Speelregels:

In de speeltuin houden we rekening met elkaar, schelden, slaan, schoppen en pesten doen we niet.

Het discrimineren op grond van ras, sekse, geloof handicap is niet toegestaan. Iedere bezoeker wordt geacht zich te houden aan de algemeen gebruikelijke fatsoen-gedrag en omgangsnormen.

In de speeltuin mogen geen huisdieren.

Afval gooien we in de afvalbakken.

Onze speeltuin en unit/ gebouw is geheel rookvrij.

De toezichthouders en / of bestuur van de speeltuin zijn niet aansprakelijk voor schade die tijdens het verblijf is ontstaan, of verlies dan wel diefstal van meegebrachte spullen.

Aanwijzingen van de toezichthouders moeten worden opgevolgd, zij zijn bevoegd om corrigerend op te treden en als het nodig is iemand uit de speeltuin te sturen.

Toezichthouders en bestuursleden zijn ten alle tijde bevoegd om een bezoeker naar zijn naam en adres te vragen. De bezoeker is hierop verplicht de correcte gegevens te verstrekken.

Ieder kind is vrij in het gebruik van de speeltoestellen, echter voor enkele toestellen zijn leeftijdsgrenzen aangegeven, graag hier aan houden.

  Vrijwillige toezichthouders zijn geen oppas voor de kinderen die de speeltuin bezoeken en niet verantwoordelijk voor kinderen die niet zelfstandig naar huis kunnen lopen

Bij regen is de speeltuin gesloten.

Boven de 30 graden zal de speeltuin gesloten zijn.

Het bestuur